Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект» energy.pb.org.ua, а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету.

Терміни та визначення

Електронна система «Громадський проект» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Громадського бюджету у місті Енергодарі, що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проектів та містом.

Громадський бюджет у місті Енергодарі – це частина міського бюджету міста, обсяг якої визначений Енергодарською міською радою. Кошти громадського бюджету у місті Енергодарі спрямовуються на реалізацію кращих проектів розвитку міста, які надійшли до Енергодарської міської ради від мешканців територіальної громади міста Енергодара.

Проект – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді описання з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність задуму та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів громадського бюджету у місті Енергодарі. Всі проекти класифікуються за двома категоріями: малі проекти та великі проекти:

- малі проекти – це проекти вуличного, квартального, районного значення (загальна вартість реалізації становить від 10 000,00 грн. до 200 000,00 грн.);

- великі проекти – це проекти міжрайонного, загальноміського значення (загальна вартість реалізації становить від 200 000,00 грн. до 1 000 000,00 грн.); 

автор проекту це особа, яка досягла 14-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо розвитку м.Енергодар, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет у місті Енергодарі (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:

- місце проживання особи зареєстроване у м.Енергодар, що підтверджується паспортом чи іншим документом;

- підприємство, установа чи організація, де працює особа, зареєстроване у м.Енергодар, що підтверджується довідкою з місця праці;

- особа навчається у м.Енергодар, що підтверджується студентським або учнівським квитком;

- особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м.Енергодар, що підтверджується витягом з відповідного реєстру прав власності;

- місце народження особи зареєстроване у м.Енергодар, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.

голосування – процес визначення жителями міста Енергодара (громадянами України віком від 14 років,  які зареєстровані або проживають на території м.Енергодар, що підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті)  проектів-переможців серед відібраних проектів шляхом голосування в електронному вигляді.

Адміністрація сайту – фінансове управління Енергодарської міської ради.

 Проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість голосів до повного вичерпання обсягу коштів, передбаченого на громадський бюджет м. Енергодара у бюджетній резолюції на відповідний рік.   

Головні розпорядники коштів – виконавчі органи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

 

Загальні умови

 

Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

 Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї  Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту. 

Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів. 

Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані. 

Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті. 

Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси. 

З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

 

Конкурс

 

Визначення переможців відбувається шляхом голосування. 

Забезпечення організації розгляду проектів здійснює фінансове управління. 

Детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів здійснює профільний виконавчий орган Енергодарської міської ради.  

 

Реєстрація

 

Автор проекту зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської ради. 

Автор підтверджує, що особисті дані, що зазначаються ​​у бланку – заявці чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Автор зобов'язується надати актуальну інформацію. 

Зареєструвавшись на сайті для подання проекту, Автор приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України. 

Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб. 

Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету у місті Енергодарі, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання Енергодарською міською радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету у місті Енергодарі

Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з встановленим додатком та долучити підписні листи згідно з встановленим додатком:

1) У разі подання малого проекту – необхідно подати перелік з 25 таких осіб з їх підписами.

2) У разі подання великого проекту – необхідно подати перелік з 50 таких осіб з їх підписами.

 

Кожен автор проекту може подати один малий та один великий проект на один календарний рік. 

Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування. 

Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування. 

Внесення змін щодо проекту можливе лише за згодою авторів проекту до початку голосування. 

Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у випадку невідповідності наступним пунктам:

 

1) суперечать чинному законодавству України;

2) не відповідають напрямкам діяльності, визначеним міськими цільовими (комплексними) програмами або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на плановий рік;

3) передбачають виключно розробку проектної документації або носять фрагментарний характер;

4) передбачають залучення для їх реалізації додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів міського бюджету;

5) містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо.

 

Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Автора у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Автором. Наступні дії Автор може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

 

Подання проектів

 

Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.

 Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки. 

Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною. 

Автор підтверджує, що інформація, надана у Бланку – заявці не порушує прав третіх осіб. 

Тексти та інші матеріали, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

 

Оцінка проектів

 

Адміністрація сайту та профільні виконавчі органи, які здійснюють модерацію та оцінку проектів, залишають за собою право відхилити проект на будь-якому етапі та відправити на корегування  у випадку,  якщо:

 

1)    зібрано менше підписів за проект ніж це визначено Положенням про громадський бюджет у м. Енергодарі

2)    проект не відповідає пункту 5 Розділу ІІІ Положення про громадський бюджет у  м. Енергодарі, є неповний або заповнений з помилками. 

3)    реалізація запропонованого проекту порушує чинне законодавство України.

4)    реалізація проекту порушує права третіх осіб.

Якщо згідно висновку профільного виконавчого органу вартість проекту зростає понад 200 тис. грн. для малих проектів та понад 1 млн. грн. для великих проектів, то фінансове управління такий проект додатково скеровує на координаційну раду для підтвердження або відхилення зауважень профільного виконавчого органу. Зауваження розглядаються на найближчому засіданні координаційної ради, на яке запрошується автор проекту та представник профільного виконавчого органу.

 Проекти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування в електронному вигляді. 

Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проекту до голосування.

Голосування

 

Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету у місті Енергодарі здійснюється:

 1)  на офіційному сайті Енергодарської міської ради www.en.gov.ua або на інших web-ресурсах;

2) в місцях для проведення голосування, які визначені Координаційною радою. 

Оголошення про голосування та перелік пунктів для голосування оприлюднюються на офіційному сайті не пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування.

 Голосування триває протягом 15 календарних днів. Ідентифікація особи, яка голосує, здійснюється за допомогою системи BankID, ЕПЦ або за паспортом у пунктах голосування.

 Кожен житель міста, зазначений у підпункті 5 пункту 2 розділу I  Положення, може особисто проголосувати за 1 малий та 1 великий проект. Голосування за інших осіб не допускається.

 

Реалізація проекту

 

Проекти, які перемогли за підсумками голосування в поточному році, фінансуються в рамках громадського бюджету у місті Енергодарі після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на наступний бюджетний рік.

З цією метою головні розпорядники бюджетних коштів, до повноважень яких відноситься реалізація проектів, забезпечують обов’язкове включення до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період обсягів коштів, необхідних на реалізацію проектів - переможців.

 Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету – виконавчі органи Енергодарської міської ради, які повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі.

Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту.

 

Кількість проектів - переможців обмежується визначеним обсягом  коштів громадського бюджету у місті Енергодарі на відповідний рік.

У разі нестачі коштів на реалізацію чергового проекту з переліку проектів-переможців, складеного у відповідності до пункту 7 розділу V Положення, до уваги береться наступний з проектів-переможців, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів громадського бюджету у місті Енергодарі на відповідний рік.

Адміністрація Сайту не несе відповідальність за проекти на всіх етапах конкурсу. 

 У разі виникнення у Автора претензій до інших Користувачів Сайту, Автор зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

 

Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор).

До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо)

Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту.

 

Інші умови

 

Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації проектів громадського бюджету, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

 Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

 Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієї Згоди.

Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Згоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України. 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Згоди і безумовно приймає їх.